Zarządzanie zasobami ludzkimi i sprzętowymi, koordynacja działań terenowych, monitoring ratowników w terenie, bezpieczeństwo pracy w strefie pożarowej, transport i logistyka to tylko fragment naszych działań, testów i zbierania cennych doświadczeń podczas 3 dni intensywnej pracy. Budowa łączności w oparciu o radiotelefony w terenie przygodnym z wykorzystaniem przemienników i lokalnych obiektów budowlanych, które posłużyły jako maszty telekomunikacyjne czy też dostarczenie szerokopasmowego Internetu, dla uczestników szkolenia w oparciu o Starlinka i nasz wewnętrzny system wifi to zadania, które pozwoliły nam w realnych, przygodnych warunkach na testy nowoczesnych rozwiązań IT.

Nauka przez doświadczenie jest podstawą naszego rozwoju, dlatego sporo uwagi poświęciliśmy wykorzystaniu bezzałogowych statków powietrznych (BSP) do monitoringu zasobów oraz analizy terenu działań. Doświadczenia z warsztatów, podczas których niejednokrotnie symulowane zdarzenia pożarowe miały wielkość realnych pożarów, dają mnóstwo materiału do analizy i oceny działań. Jednocześnie pozwalają wyciągać wnioski i kreować nowe założenia wykorzystania BSP w działaniach pożarowych.
Analiza termiczna przy wykorzystaniu BSP, tworzenia warstw mapowych dla obszarów objętych pożarem, monitoring ratowników i wsparcie w lokalizacji miejsc zarzewia ognia z wykorzystaniem termowizji oraz wsparcie ratowników w dotarciu do tych miejsc poprzez kierowanie źródłem światła i audio z BSP to nowa działka ratownicza, która wymaga rozwoju osobowego i sprzętowego. Podczas dwóch ostatnich edycji Forest Camp utrwaliliśmy się w przekonaniu, że idziemy właściwą ścieżką realizując nasze dalekosiężne plany rozwoju.

Rozwój ratownictwa wiąże się bezpośrednio z rozwojem młodych ludzi, przyszłych strażaków, dlatego w trakcie wydarzenia dwie kluczowe role zostały powierzone naszym młodym adeptom. Dh Kamil został oddelegowany do pracy jako uczestnik na scenkach ratowniczych, natomiast dh Tomek odpowiedzialny był za inwentarz sprzętu łączności, prezentację naszej jednostki i kontakt anglojęzyczny. Inwestycja w młodych pozwala nam spokojnie patrzeć w przyszłość.

Wszystkim uczestnikom Forest Camp dziękujemy za wiedzę, zaangażowanie i wymianę doświadczeń. Taka forma warsztatów daje możliwość rozwoju i pozwala łamać schematy, które nas ograniczają.
Wsparcie sprzętowe i merytoryczne- uStrażaka.pl

Materiał video: POLSAT NEWS

Udostępnij